Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky prezentace na serveru Penziony.cz

Provozovatelem serveru Penziony.cz je eViz s.r.o. , IČO: 24733121 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Fibichova 1695/9, PSČ 13000

Prezentace je vždy objednána na určité období.
K ničemu se u nás nezavazujete a nemusíte prodlužovat předplatné na další období.
Informace o Vašem ubytování si upravujete sami v online administraci.
Nepožadujeme provize za zprostředkování ubytování.
Případná komunikace mezi zájemcem o ubytování a ubytovatelem probíhá bez účasti provozovatele Penziony.cz
Do popisu prezentace není povoleno vkládat odkazy na www stránky a kontakt na provozovatele, k tomu jsou určeny samostatné políčka.

Provozovatel serveru Penziony.cz neodpovídá za případné chybné údaje uvedeny na serveru Penziony.cz
Klient se zavazuje dodržovat při užívání portálu právní předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy.
Provozovatel si vyhrazuje právo neumístit na portál údaje, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy. Stejně tak má provozovatel právo vymazat již zveřejněné údaje, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
Provozovatel si vyhrazuje právo na redakční úpravy materiálů předložených k prezentaci na portálu či zadaných prostřednictvím on-line administrace.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnou umístění prezentace.
Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých za účelem vytvoření prezentace při závazné objednávce na portálu či za účelem úpravy prezentace.

Provozovatel nenese odpovědnost za technické problémy na serveru Penziony.cz či případnou ztrátu souborů a dat prezentace.
Klient vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou (e-mail), z elektronické adresy provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto základních podmínek prezentace, a to i bez předchozího upozornění. Tato nová pravidla nabývají ve vztahu ke klientovi účinnost zveřejněním.

Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky prezentace nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2013

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prezentace, které jsou na Penziony.cz prezentovány zdarma, nemají garantované zobrazování 12 měsíců v roce a jejich zobrazování může být omezeno.
Provozovatel může prezentace, které jsou prezentovány zdarma přestat zobrazovat na Penziony.cz

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů na https://www.penziony.cz/ochrana/